Min digitala oas där jag kan fundera, filosofera, grubbla, räkna, värdera, analysera, sammanställa, svära, rasa, jubla, skratta, gråta, fantisera, drömma, spekulera och lära mig mer om de två fotbollslag som berör mig allra mest...

torsdag 30 december 2010

Att vara kedjad vid Titanic

Idag kom beskedet att det tyvärr inte blir någon Clean Court för Blåvitt på Gamla Ullevi under 2011. Kent Olsson redogör i en utförlig artikel för läget och det är främst en mening som biter sig fast:

Den angivna orsaken är att den totala kalkylen för Gamla Ullevi med övriga hyresgäster inte går ihop om IFK Göteborg säljer sina rättigheter exklusivt.

Med den här meningen föds insikten att vi just nu är kedjade vid Titanic. Gamla Ullevi AB (GUAB) hade 2009 intäkter på drygt 23 Mkr enligt bilden nedan och Blåvitt bidrar direkt eller indirekt till flera av GUABs intäktskällor:
  1. Blåvitt betalar en hyra för att man nyttjar arenan. Jag har tidigare uppskattat att Blåvitt sannolikt betalar en direkt hyra på ca 6 Mkr.
  2. Blåvitt bidrar med sitt varumärke som framgångsfaktor vid GUABs egna uthyrning av logerna på arenan. Jag har tidigare uppskattat att det finns en vinstpotential på några miljoner för Blåvitt om man kontrollerade logerna helt själva och naturligtvis finns det då en förlustpotential för GUAB om man förlorar sitt största dragplåster vid sin uthyrning.
  3. Blåvitt bidrar med sitt varumärke som framgångsfaktor vid GUABs egna reklamförsäljning och även här finns det en idag outnyttjad vinstpotential för Blåvitt och en motsvarande förlustpotential för GUAB.
  4. Blåvitt bidrar med sitt varumärke som framgångsfaktor vid GUAB´s försäljning av restaurang och kioskavtal. Djurgården räknar i sin arenakalkyl med att en genomsnittlig besökare spenderar 50 kr på mat/dryck och om dessa siffror stämmer på ett ungefär betyder det att Blåvitts publik under 2010 bidrog med en omsättning på 8 Mkr medan Gais och Öis samlade publik bidrog med en omsättning på bara 5 Mkr i Gamla Ullevis kiosker och restauranger. Utan Blåvitt blir det svårt för GUAB att sälja ett lönsamt kiosk och restaurangavtal.
  5. Blåvitt hyr även kommersiella lokaler till Blåvittshopen men dessa pengar dock går direkt till arenaägaren Higab och syns inte i GUABs redovisning.
Gamla Ullevi AB´s intäkter under 2009

Man kan således utan att överdriva påstå att många av GUAB´s viktigaste intäkter är beroende av att de snyltar på Blåvitts varumärke! 60% av alla besökare på Gamla Ullevi är änglar och utan deras närvaro skulle GUAB misslyckas med det mesta i sin verksamhet. Att GUAB (via sin nya ägare GotEvent) ändå kan vara så avvisande mot sin största och viktigaste kund beror endast på att de just nu vet att Blåvitt inte har några andra alternativ på arenafronten. Och det är nog därför Kent Olsson som slutkläm i sin artikel uttalar en profetia/löfte/trotsigt hot:

Samtidigt kommer vi nu att starta ett internt utredningsprojekt om den långsiktiga arenalösningen för IFK Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar