Min digitala oas där jag kan fundera, filosofera, grubbla, räkna, värdera, analysera, sammanställa, svära, rasa, jubla, skratta, gråta, fantisera, drömma, spekulera och lära mig mer om de två fotbollslag som berör mig allra mest...

måndag 25 februari 2013

Korta kommentarer till årsredovisningen

I kallelsen till årsmötet stod det att årsredovisningen skulle finnas tillgänglig från den 25 februari och Blåvitt höll sitt ord. Men visst kan man undra varför man inte släpper den under dagtid utan vid en så udda tid som kl 21 på kvällen? Dokumenten måste ju ha varit klara sedan länge. Nu har jag tack vare detta en utsliten F5-knapp på datorn....

När jag tittar på min optimistiska prognos från november kan jag se att jag har missbedömt främst två poster. Transferintäkterna är inte alls så stora som jag trodde och sen har jag missat att få med räntekostnader för banklånet. Här kommer några korta kommentarer till årsredovisningen, resten får jag titta på lite mer i detalj under veckan som kommer:
  • Blåvitt ökar sina matchintäkter under året trots att publiksnittet har minskat. Med tanke på att man sänkte eller behöll prisnivåerna på årskort och biljetter så är detta en stark siffra.
  • Sponsorintäkterna fortsätter att öka vilket naturligtvis beror på GP Batteries inträde som huvudsponsor. Av föreningens sponsorintäkter på 35,3 mkr så går dock 34% tillbaka till sponsorerna i form av olika aktiviteter, events etc.
  • Intäkterna från SEF minskar trots att Blåvitt åter hamnar på en sjundeplats. Ska man tolka det som att Blåvitt har blivit lite mindre attraktiva det senaste året att visa på TV vilket minskar den delen av SEF-intäkterna som beror på TV-exponering?
  • Nettokostnaderna för Akademin fortsätter att öka och som jag har förstått det kommer de att öka ytterligare längre fram när ungdomsverksamheten flyttar in på den nya Änglagården.
  • Intäkterna för spelartransfers var blygsamma 7,3 mkr - fick vi verkligen så lite för Sana och resten för Sebastian?! Eller kan det vara så att deras transfersummor är utspridda över flera år?
  • Varuförsäljningen gör ännu ett svagt år där nettot (intäkter - utgifter) för tredje året i rad ligger nära noll. Tre sjundeplatser = tre dåliga år för Blåvittshopen.
  • 1 mkr i räntekostnad på ett banklån på 28,7 mkr ger en räntenivå på ca 3,5%.
Med tanke på de sportsliga resultaten så känns ändå det ekonomiska resultatet för 2012 någorlunda stabilt och hanterbart men föreningens marginaler krymper nu sakta men säkert. Två relativt starka områden under 2012, matchintäkter och sponsorintäkter, har ju redan under 2013 drabbats av några bakslag i form av minskad årskortförsäljning och ICA´s utträde som sponsor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar