Min digitala oas där jag kan fundera, filosofera, grubbla, räkna, värdera, analysera, sammanställa, svära, rasa, jubla, skratta, gråta, fantisera, drömma, spekulera och lära mig mer om de två fotbollslag som berör mig allra mest...

tisdag 31 augusti 2010

Om kapitalkostnader

Att bygga en arena är ju oftast mycket dyrt. Som exempel kostade Gamla Ullevi 365 Mkr, Swedbank Stadion kostade 695 Mkr, Djurgårdens planerade arena är budgeterad till 425 Mkr och Guldfågel Arena i Kalmar kommer att kosta närmare 250 Mkr när den är färdig. Och när en arena väl är färdigbyggd kommer en av de största utgiftsposterna att vara de s k kapitalkostnaderna som består av avskrivningar och räntor på tagna lån.

Vad är avskrivningar?
Avskrivning är den bokföringsteknik som används för att redovisa den värdeminskning som sker över tid och därmed redovisa en anläggnings verkliga värde. Avskrivningar syftar också till att fördela kostnaderna för en tillgång över samma tid som tillgången bidrar till intäkter. Man brukar använda sig av en s k avskrivningstid för att kunna beräkna det belopp som motsvarar den årliga värdeminskningen. För fastigheter brukar avskrivningstiden vara mellan 25 och 50 år beroende på typ av byggnader.

Räkneexempel: Gamla Ullevi kostade som sagt 365 miljoner kr att bygga. Med en avskrivningstid på exempelvis 50 år så ska man årligen ta upp 7,3 Mkr i resultaträkningen för att redovisa den uppskattade värdeminskningen.

Vad är räntor?
Ränta är det pris man betalar för att kunna låna pengar och lån av pengar är ju en förutsättning för att kunna hantera en så stor utgift som en arena är. Hur stor räntan blir beror dels på vilken risk långivaren tycker att det är att låna ut pengar till dig (en stor solid kommun har sannolikt lägre ränta på lånade pengar än en liten ensam fotbollsklubb) och dels hur marknadssituationen för pengalån ser ut (konjunktur, inflation mm). Ofta brukar man ju säga att snabba pengar är dyra pengar och det stämmer även vid lån, ju mer desperat du är efter pengar desto högre ränta får du sannolikt betala (jfr med privatpersoner eller fotbollsklubbar i Solna som ibland tvingas ta sms-lån till hög ränta för att få ekonomin att gå ihop...).

Räkneexempel: Higab anger sin genomsnittliga räntenivå inom koncernen för 2009 till 3,38%. Om man antar att hela byggkostnaden för Gamla Ullevi är upplånade pengar till denna räntesats så har man en årlig räntekostnad på 12,3 Mkr för arenan.

Sammanfattning
Lägger man ihop ovanstående siffror så skulle kapitalkostnaderna för Gamla Ullevi bli 19,6 Mkr men det ska ses som ett teoretiskt räkneexempel. Om man tittar i Gamla Ullevis årsrapport så framgår det ju att arenabolaget betalar 16,2 Mkr per år i hyra till Higab och det är denna hyra som bland annat ska täcka Higabs kapitalkostnader.

Att siffrorna ovan skiljer sig lite beror på att jag inte vet exakt hur många år Higab skriver av arenan på. Jag vet inte heller hur mycket lån de har tagit för arenan (det nämndes t ex i något läge att Higab sålde andra fastigheter inom koncernen för 100 Mkr inför denna byggnation) eller vilken räntesats just de lånen har. Jag vet inte heller om Higab har lagt in någon form av "kommunal sponsring" när de har satt hyran.

Som alltid är jag tacksam för kompletterande fakta och aktuella siffror kring beräkningar av kapitalkostnader för olika svenska fotbollsarenor. Jag är även lite nyfiken på om det finns några särskilda skatteavdrag som påverkar dessa beräkningar.

2 kommentarer:

  1. Det är jätteintressant med ett ekonomiskt perspektiv på de allsvenska klubbarna! Det vore spännande att se en sammanställning över de intäktsposter som typiskt sett är de största. och ett aktuellt ämne är ju en eventuell minskning av antalet lag i allsvenskan; det vore intressant att se en beräkning över vilka tänkbara ekonomiska effekter det skulle kunna ha för de kvarvarande allsvenska lagen. En enkel effekt borde väl vara att den samlade tvpengapotten fördelas på färre lag?

    Jätteintressant Jake, tack!
    /Dunderdan

    SvaraRadera