Min digitala oas där jag kan fundera, filosofera, grubbla, räkna, värdera, analysera, sammanställa, svära, rasa, jubla, skratta, gråta, fantisera, drömma, spekulera och lära mig mer om de två fotbollslag som berör mig allra mest...

tisdag 5 oktober 2010

Hur mycket tjänar Blåvitt per åskådare?

Igår beskrev jag Blåvitts publikutveckling i Allsvenskan under de senaste 15 åren. Att öka sin publik är naturligtvis ett viktigt mål för en ambitiös förening men det är även angeläget att ha en bra nettointäkt per åskådare för att vara kostnadseffektiv och ha råd att utveckla verksamheten samt kunna gå runt på driften.

Nettointäkt per åskådare kan man mäta genom att subtrahera de samlade matchkostnaderna (planhyra, matchvärdar, säkerhet mm) från de samlade matchintäkterna (biljettintäkter mm) och sedan dividera detta med den totala hemmapubliken under året. Gör man detta för Blåvitt för åren 2004 - 2009 så får man nedanstående kurva.Här kan man se en stabil nettointäkt på ca 80 kr per åskådare under några år för att under 2007 och 2008 falla till strax under 60 kr. Detta beror främst på att föreningens matchkostnader ökade kraftigt under dessa år, från ca 7 Mkr under 2006 till drygt 9 Mkr under 2007 och drygt 12 Mkr under 2008. Det är lite oklart för mig vad denna ökning beror på.

Mellan 2008 och 2009 tog dock Blåvitts nettointäkt per åskådare ett rejält skutt uppåt igen och det beror naturligtvis på flytten till den nya arenan. Efter att i flera år ha avstått att höja priserna gjorde föreningen en större prisjustering inför 2009. Dessutom gav den nya arenan en större möjlighet att t ex sälja dyrare stolar till besökare som ville ha lite guldkant på sin tillvaro.

Vad kan man då förvänta sig inför 2010 års redovisning? Blåvitt gjorde en ny höjning av priserna inför denna säsong men denna gång berodde det nog mer på den allmänna kostnadsutvecklingen. Arenahyran förblev oförändrad inför året och matchkostnaderna borde minska en del då alla högrisklag kom med pyttesmå bortaföljen vilket minskar säkerhetsarbetet. Kanske kan man, trots en minskande publik under året, ändå hoppas på en något högre nettointäkt per åskådare? I mars nästa år får vi svaret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar