Min digitala oas där jag kan fundera, filosofera, grubbla, räkna, värdera, analysera, sammanställa, svära, rasa, jubla, skratta, gråta, fantisera, drömma, spekulera och lära mig mer om de två fotbollslag som berör mig allra mest...

fredag 7 januari 2011

Blåvitts ekonomi 2010 - fågel, fisk eller mittemellan?

2010 är nu slut och man kan nu även försöka sammanfatta året ekonomiskt. Så vad kan vi då förvänta oss efter detta år? Just nu tyder väl det mesta på ett relativt neutralt resultat nära 0 (plus minus någon miljon) även om enskilda budgetposter har förändrats en del:

  • För matchintäkterna vet vi ju att publiken minskade med 24% under året och vi kan nog räkna med en intäktsminskning här på 6-8 Mkr.
  • Ersättningen från SEF är ju delvis prestationsbaserad och jag har tidigare uppskattat att Blåvitt tappar minst 2,5 Mkr på årets mediokra sjundeplats.
  • Sponsorerna har säkert också sviktat under året men många av dem tecknade väl sina avtal i början av året. Dessutom så steg den nya huvudsponsorn SEFA ombord under året. Sammantaget gör detta ändå att jag tror på en svag ökning för denna budgetpost under året.
  • Varuförsäljningen är väl till stor del matchrelaterad och mindre publik under året borde således ge en lägre försäljning. Under 2009 hade dock Blåvitt etableringskostnader för den nya butiken och avetableringskostnader för den gamla och detta borde nog göra att även kostnaderna här minskar.
  • När det gäller spelartransfers så köpte Blåvitt Alexander Faltsetas under året för relativt små pengar och fick även in Andreas Drugge på fri transfer. Kim Christensen och Gustav Svensson var de som lämnade och här kan föreningen nog ha fått in ca 7 Mkr efter att moderklubbar, agenter och riskkapitalbolag har fått sitt.
  • Matchkostnaderna har minskat under året med uppskattningsvis 2 Mkr, både för säkerhetsarbetet kring matcherna och för skadegörelsen.
  • Fotbollens Elittrupp kan ha haft några större extraordinära kostnadsposter för sign-on till Tobias Hysén och eventuellt Andreas Drugge. Lönekostnaderna borde dock ha gått ner, särskilt efter att Kim och Gustav lämnade i somras, och sammantaget tror jag på en liten kostnadsminskning här.
  • Kostnaderna för kansliet ökade under 2009 och jag tror ökningen kommer att fortsätta svagt även 2010. Det är här man lägger kostnaderna för t ex den nya hemsidan och sannolikt även för förberedelserna inför den nya Kamratgården.
  • Avskrivningar för spelarförvärv är nog en post som ökar med några miljoner under året då vi ju köpte spelare för 14 Mkr under 2009 vars kontrakt ska skrivas av över kontraktslängden.
Tabellen nedan visar 2009 års resultaträkning med mina sammanfattande prognoser för några budgetposter för 2010. Facit får vi på föreningens årsmöte någon gång i mars.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar