Min digitala oas där jag kan fundera, filosofera, grubbla, räkna, värdera, analysera, sammanställa, svära, rasa, jubla, skratta, gråta, fantisera, drömma, spekulera och lära mig mer om de två fotbollslag som berör mig allra mest...

fredag 11 mars 2011

Dyster årsredovisning från GUAB

Gamla Ullevi AB (GUAB) har i dagarna släppt sin årsredovisning för 2010 som visar ett resultat på -16,0 Mkr. Det negativa resultatet kommunicerades ju ut via media redan i vintras men det finns en hel del annat intressant i rapporten:
  • Bolagets intäkter minskar kraftigt vilket beror på en rad faktorer. U21 EM under 2009 var ju ett engångsevenemang för GUAB som sannolikt bidrog med närmare 3 Mkr i hyresintäkter samt ökade reklamintäkter och större uthyrning av loger. Intäkterna från alliansklubbarna har minskat under 2010 vilket nog främst beror på att dessa intäkter är kopplade till antalet åskådare. Just nu finns det inte mycket som tyder på att GUAB skulle lyckas öka sina intäkter nämnvärt under 2011.
  • Arenahyran som GUAB betalar till arenaägaren Higab uppgick till 14,7 Mkr under 2010 vilket är en minskning med 1,5 Mkr jämfört med 2009. Varför hyran har sänkts framgår inte, kanske har Higab lyckats omfinansiera arenans lån till en lägre ränta eller så är hyressänkningen bara en slags utökad kommunal subvention.
  • Inför 2011 målar GUAB upp en dyster bild av framtiden. Öis konkurs räknas upp som en osäkerhetsfaktor och de utdragna diskussionerna med Blåvitt kring Clean Court målas upp som risk inför årets reklam- och logeförsäljning då man p g a dessa förhandlingar kommit igång sent med denna försäljning.
  • Sammantaget kommunicerar bolaget förväntningar på en bibehållen resultatnivå under 2011, dvs ytterligare ett stort fett minus.
Utifrån dessa siffror och utifrån MFF´s Titanic-relation till sin arena känns det ganska skönt att Blåvitt inte är mer exponerade mot riskerna med ett arenaägande just nu. GUABs årsredovisning och deras förväntningar kring reklam, loger, marknadsintäkter etc ger inga positiva förhoppningar inför framtiden. Om det blir nya diskussioner för Blåvitt kring Clean Court inför 2012 känns det som supporter extra angeläget att försöka få insyn i föreningens strategier och riskkalkyler så att inte vi också hoppar på ett sjunkande skepp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar