Min digitala oas där jag kan fundera, filosofera, grubbla, räkna, värdera, analysera, sammanställa, svära, rasa, jubla, skratta, gråta, fantisera, drömma, spekulera och lära mig mer om de två fotbollslag som berör mig allra mest...

fredag 24 april 2015

Vi måste bli många fler

De senaste veckorna har jag skrivit lite om några olika ombyggnader som skulle kunna öka kapaciteten och ge en bättre arenaupplevelse på Gamla Ullevi. Vissa av förslagen är relativt enkla att genomföra medan andra kräver mer omfattande ombyggnader. Pengar saknas i dagsläget till samtliga förslag.

Om man lyfter blicken för en stund så kan man krasst konstatera att Göteborgs stora arenor står inför stora ekonomiska utmaningar framöver. Så sent som i veckan blev det klart att Göteborg inte anser sig ha råd att finansiera en ersättare till Scandinavium åtminstone under de kommande tio åren. Nu ska man istället lappa och laga efter bästa förmåga men detta kommer naturligtvis att få en stor påverkan på Göteborgs status som evenemangsstad och turistnäringen i stan.

Och när staden inte har råd att ersätta sin viktigaste arena, sett till antalet besökare, så kan man snabbt räkna ut att ombyggnader av en relativt ny arena som Gamla Ullevi inte är särskilt prioriterade. GotEvent AB, som förvaltar stadens samtliga större arenor, fick under 2014 ett koncernbidrag från staden på drygt 160 mkr för att klara verksamheten då den löpande arenaverksamheten redovisar ett stort minus varje år. Under 2014 har man även fusionerat upp Gamla Ullevi AB i moderbolaget så nu drivs inte Gamla Ullevi som ett eget bolag längre utan som en integrerad del av GotEvent.

Antal besökare på Göteborgs större arenor (siffror ur GotEvents årsredovisning)
Ytterligare en faktor som gör det svårt att motivera ombyggnader på Gamla Ullevi är att det saknas ett marknadsmässigt tryck från betalande kunder. Visserligen har Blåvitt under flera års tid drivit sitt Clean Court-projekt  men det avser en relativt begränsad nisch mot sponsorerna. När det gäller den vanliga publiken så är biljettförsäljningen tyvärr alldeles för svag för att kunna sätta press på arenanägaren Gotvent. Som exempel så har Göteborgs fyra elitlag som spelar på Gamla Ullevi ett mycket lägre publiksnitt tillsammans än vad Hammarby har själva och det är naturligtvis riktigt uselt!

Om vi ska ha någon möjlighet att framöver få till några nödvändiga ombyggnader av Gamla Ullevi krävs det att publiksiffrorna ökar rejält så att Blåvitt regelbundet är uppe och utmanar maxkapaciteten på arenan. Även om årets biljettförsäljning har börjat hyfsat positivt så är resan dit fortfarande ganska lång. Vi måste bli många fler!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar